Sprawy Wydziału, wiadomości

W dniu 13.12.2013 odbył się XXI Wykład im. Profesora Władysława Orlicza. W tym roku wygłosił go prof. dr hab. Piotr Biler z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł wykładu: "Proste nieliniowe równania ze skomplikowaną strukturą rozwiązań". Po wykładzie dziekan prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski wręczył wykładowcy pamiątkowy Medal Władysława Orlicza. ***** Wykład ten był jednym z elementów obchodów 20-lecia Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. W ramach tych obchodów otwarto wystawę dawnego sprzętu komputerowego. Odbyła się też uroczysta sesja, w której udział wzięł JM Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak, prorektorzy, byli rektorzy oraz dziekani innych wydziałów. W czasie sesji przemówienia wygłosili: JM Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak, byli dziekani wydziału, tzn. prof. dr hab. Michał Karoński (dziekan w latach 1993-1999), prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka (dziekan w latach 1999-2005), prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki (dziekan w latach 2005-2012), aktualny dziekan prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski oraz prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego prof. dr hab. Stefan Jackowski. Zaprezentowano też specjalnie nakręcony film pt. "Wydział Matematyki i Informatyki - wczoraj, dziś i jutro''. Obejrzeć go można na stronie wydziału:
http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/
***** W dniu 17.12.2013 odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne pracowników wydziału oraz spotkanie świąteczno-noworoczne dla studentów. Po tych spotkaniach w holu głównym odbył się koncert w wykonaniu artystów: Piotra Kałużnego (fortepian) i Eweliny Reichel (śpiew). ***** Rada Samorządu Studentów naszego wydziału przyjęła w dniu 17.12.2013 uchwałę, na mocy której przedstawicielami studentów w Radzie Wydziału zostali: ***** Prof. dr hab. Tomasz Łuczak z Zakładu Matematyki Dyskretnej otrzymał stypendium naukowe JM Rektora UAM. ***** Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego otrzymali następujący studenci naszego wydziału: Paweł Jassem - student II roku studiów II stopnia na kierunku informatyka, Jędrzej Garnek - student III roku studiów I stopnia na kierunku matematyka, Łukasz Kalinowski - student I roku studiów II stopnia na kierunku matematyka, Łukasz Nizioł - student III roku studiów I stopnia na kierunku matematyka, oraz Anna Olejnik - studentka III roku studiów I stopnia na kierunku matematyka. ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 20.12.2013 zaopiniowała pozytywnie wniosek o przyznanie prof. UAM drowi hab. Tomaszowi Schoenowi z Zakładu Matematyki Dyskretnej nagrody im. Stefana Banacha Polskiego Towarzystwa Matematycznego. ***** Rada zaopiniowała pozytywnie także wniosek o przyznananie Nagrody dla Młodych Matematyków PTM mgrowi Bartoszowi Naskręckiemu, słuchaczowi Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie końcowe dr Izabeli Bondeckie-Krzykowskiej z Zakładu Logiki Matematycznej z działalności naukowej w okresie pobierania przez nia stypendium habilitacyjnego. ***** Na posiedzeniu w dniu 20.12.2013 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek dra inż. Marcina Junczysa-Dowmunta z Pracowni Systemów Informacyjnych o udzielenie mu urlopu bezpłatnego w okresie 1.03-31.05.2013. W tym czasie dr Junczys-Dowmunt zamierza odbyć staż podoktorski w School of Informatics Uniwersytetu w Edynburgu. ***** Rada Wydziału nostryfikowała dyplom licencjacki pana Fayza Aliego Mohammeda Al-Haga, obywatela Jemenu, który uzyskał na Uniwersytecie Al-Yemenia na Wydziale Nauczania (w dziedzinie Matematyki) w roku akademickim 2004/2005. ***** W dniu 20.12.2013 Rada Wydziału nadała drowi Januszowi Januszewskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki. ***** Rada Wydziału wszczęła w dniu 20.12.2013 przewód doktorski mgra Adama Przestackiego, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Rada zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej, który brzmi "Operatory kompozycji na przestrzeni funkcji gładkich'' i powołała na promotora prof. dra hab. Pawła Domańskiego. Rada wyraziła zgodę na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku angielskim. Wyznaczono także następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - analiza funkcjonalna, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki, język obcy - angielski. ***** Na posiedzeniu w dniu 20.12.2013 rada Wydziału powołała następujące komisje w przewodzie doktorskim mgra Łukasza Waszaka, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale: ***** W dniach 7-9.12.2013 odbyła się 6th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics organizowana przez nasz wydział oraz Fundację UAM. ***** W dniach 6-7.12.2013 równolegle na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM oraz Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej odbyły się VIII Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym. W mistrzostwach wzięło udział 365 zawodników z całej Polski, w tym 156 licealistów, co ponownie pozwoliło uzyskać status największych zawodów programistycznych w Polsce. Uczestnicy podczas pięciu godzin mieli do rozwiązania 12 problemów algorytmiczno-programistycznych. Zwyciężyła drużyna absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego w składzie Tomasz Kulczyski, Jakub Pachocki, Wojciech Śmietanka, która rozwiązała 9 zadań. W kategorii licealnej, dzięki rozwiązaniu 7 zadań, zwyciężyła drużyna połączonych sił V LO w Krakowie oraz XIV LO w Warszawie w składzie: Michał Glapa, Szymon Łukasz, Karol Kaszuba. ***** W Springer Verlag ukazała się książka prof. UAM dra hab. Macieja Wygralaka z Zakładu Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej pt. Intelligent Counting under Information Imprecision. Applications to Intelligent Systems and Decision Support , Berlin-Heidelberg 2013, ss. 290. ***** W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazało się piąte wydanie książki prof. dra hab. Romana Murawskiego Filozofia matematyki. Zarys dziejów (Poznań 2013, ss. 200). ***** Nakładem Fundacji UAM ukazała się książka Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Lingustics. 6th Language and Technology Conference. Proceedings pod redakcją prof. dra hab. Zygmunta Vetulaniego i Hansa Uszkoreita (Poznań 2013, ss. 598). ***** Ukazał się tom specjalny (vol. 53, no 2) czasopisma Commentationes Mathematicae (ss. 434) dedykowany Profesorowi Julianowi Musielakowi z okazji 85-tych urodzin. ***** W dniu 17.12.2013 odbyło się drugie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Wykładów Otwartych dla młodzieży "Po indeks z Pitagorasem''. Dr Filip Graliński wygłosił referat pt. "Tłumacz - zrób to sam''. Szczegółowe informacje na teamt tego cyklu wykładów znajdują się na stronie http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-otwarte ***** W ramach współpracy ze szkołami dr Piotr Kasprzak wygłosił w dniu 6.12.2013 wykład pt. "Matematyka nie tylko dla łysych, czyli o zaczesywaniu kuli'' dla uczniów klas matematycznych I Liceum Ogólnokształcącego im. O. Kolberga w Kościanie. Po wykładzie odbyły się warsztaty dotyczące gier matematycznych, które prowadzili mgr Adam Nawrocki oraz Jędrzej Sadowski. ***** Skład Rady Samorządu Studentów naszego wydziału wyłoniony w wyborach, które odbyły się 29.11.2013 przedstawia się następująco: Patryk Dawid, Karina Korbaczyńska, Patryk Poleszczuk, Bartłomiej Koczenasz, Marcin Kuskiewicz, Marek Szrejter, Tomasz Burewicz, Paweł Szewczyk. *****

Wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników

***** W ostatnim okresie gośćmi wydziału byli: ***** W listopadzie i grudniu 2012 odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału: *****

Notatka historyczna

25 września 1888 roku urodził się w Warszawie Stefan Mazurkiewicz. Po ukończeniu w roku 1906 szkoły średniej studiował w Krakowie, Monachium, Getyndze i Lwowie. W roku 1913 doktoryzował się we Lwowie pod kierunkiem W. Sierpińskiego. Po otwarciu Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1915 prowadził tam wykłady. W roku 1919 habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym też roku został powołany na stanowisko profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił funkcję prorektora, kilkakrotnie był też dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Był jednym ze współtwórców polskiej szkoły matematycznej. Razem z Sierpińskim i Janiszewskim był współzałożycielem Fundamenta Mathematicae. Zajmował się topologią, analizą matematyczną i rachunkiem prawdopodobieństwa, a także kryptologią. W latach 1920-1939 współpracował z Biurem Szyfrów. Złamał szyfr używany przez armię radziecką, co umożliwiło polskiemu sztabowi generalnemu przechwytywanie rozkazów sztabu Tuchaczewskiego i przyczyniło się do zwycięstwa w bitwie warszawskiej (dodajmy, że z Biurem Szyfrów współpracowali także W. Sierpiński i S. Leśniewski). Zmarł 19 czerwca 1945 roku w Grodzisku Mazowieckim.

R. M.

Cytat

Mathematics knows no races or geographic boundaries; for mathematics, the cultural world is one country. David Hilbert

Notatka

RANDOM STRUCTURES AND ALGORITHMS

W dniach 5-9 sierpnia 2013 roku odbyła się w Poznaniu XVI międzynarodowa konferencja Random Structures and Algorithms (RS&A), poświęcona dyskretnym strukturom losowym. Jest to jedna z najważniejszych konferencji tego typu na świecie.
Konferencje RS&A organizowane są od 1983 co dwa lata. Odbywały się zazwyczaj w Poznaniu, z trzema wyjątkami: w latach 1995 i 2011 miejscem RS&A była Atlanta, a w roku 2007 -- Tel Awiw. Na przestrzeni trzydziestu lat wzięło w nich udział wielu wybitnych matematyków, a wśród nich: Paul Erd\H os, Don Knuth, Ronald Graham, Noga Alon, Béla Bollobás, Jozsef Beck, Avi Wigderson, Michel Talagrand, Jeff Kahn, Endre Szemerédi, László Lovász, Johan H\aa stad, Svante Janson, Yuval Peres, Imre Ruzsa, Madhu Sudan, Nick Wormald i Fan Chung.
W tym roku przybyło na nasz wydział 188 gości, reprezentantów pięciu kontynentów i kikudziesięciu państw. Wśród uczestników było ponad 50 młodych naukowców, w tym kilkunastu z naszego wydziału. Referaty plenarne wygłosili: Noga Alon (Tel Awiw), Gil Kalai (Jerozolima) Michael Krivelevich (Tel Awiw), Oleg Pikhurko (Warwick) i Mathias Schacht (Hamburg).
Naszym gościem specjalnym był Béla Bollobás z Uniwersytetu w Cambridge i Uniwersytetu w Memfis. Profesor Bollobás, którego 70-te urodziny świętowalismy pierwszego dnia konferencji, w tym roku otrzyma na naszym uniwersytecie tytuł doktora honoris causa.
Ze względu na jubileuszowy charakter konferencji, do wygłoszenia specjalnych referatów zaprosiliśmy matematyków, którzy -- oprócz tego, że są autorytetami w swoich dziedzinach -- wielokrotnie w konferencjach RS&A uczestniczyli i je wspierali. Byli to: Alan Frieze (Carnegie Mellon, Pittsburg), Geoffrey Grimmett (Cambridge), Svante Janson (Uppsala), Gyula Katona (Rényi Institute of Mathematics, Budapeszt), Jarik Nesetřil (Praga), Vera Sós (Rényi Institute of Mathematics), i Joel Spencer (Nowy Jork).
Liczba chętnych do wygłoszenia krótkich referatów była tak duża, że musiały się one odbywać w pięciu równoległych sesjach. Tematyka wystąpień obejmowała między innymi: grafy losowe i pseudolosowe, gry na grafach, losowe grafy przecięć, obliczenia na hipergrafach, perkolację, ekstremalną teorię zbiorów, liczby Ramseya i Turána, konstrukcje ekspanderów, metody probabilistyczne i fizykę statystyczną.
Wiele referatów zawierało nowe, nie publikowane jeszcze wyniki badań, a pojawiające się problemy otwarte wzbudzały nieraz gorące dyskusje. Niektóre z prezentowanych wyników ukażą się w specjalnym numerze czasopisma Random Structures & Algorithms, którego wydawcą jest Wiley.
Mimo że dni były bogate w wydarzenia naukowe, w programie znalazł się czas na zwiedzanie Poznania (goście zwiedzili m.in. Zamek nocą) oraz na zajęcia sportowe, w tym bieg na losowym dystansie. Tradycja biegu jest równie długa jak samej konferencji. Uczestnicy muszą przebiec tyle okrążeń stadionu, ile oczek wypadnie na dwóch standardowych kostkach do gry, rzucanych zazwyczaj przez jednego z najzacniejszych gości. Pierwsza kostka jest rzucana na początku, a druga - w trakcie biegu. W tym roku biegliśmy na stadionie Olimpii, na dystansie 8 okrążeń (6+2).
Konferencja została zorganizowana przez pracowników Zakładu Matematyki Dyskretnej oraz Zakładu Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych. Finansowana była ze środków wydziałowych i opłat konferencyjnych, ponadto otrzymała dofinansowanie z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk ze środków na działalność upowszechniającą naukę.

Dr Małgorzata Bednarska-Bzdęga