Sprawy Wydziału, wiadomości

W dniu 17.06.2011 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Ziemkowskiej, słuchaczki Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Tytuł rozprawy brzmiał: "O ciągłych operatorach liniowych między przestrzeniami szeregów potęgowych nad ciałami niearchimedesowymi", a jej promotorem był prof. UAM dr hab. Wiesław Śliwa. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. dr hab. Jerzy Kąkol (UAM). W wyniku rozprawy komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr Agnieszce Ziemkowskiej stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. ***** Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 21.06.2011 przyjęto uchwałę w sprawie zasad podziału dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. ***** Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie budżetu wydziału na rok 2011. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie propozycję Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia na wydziale na stanowisku adiunkta następujących osób: dr Edyty Nowińskiej, dr Joanny Berlińskiej i dra Piotra Rzonsowskiego. Rada Wydziału poparła też propozycję Komisji w sprawie zatrudnienia dra Adriana Łydki w przypadku uzyskania dodatkowego etatu. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o stypendium habilitacyjne dla dr Izabeli Bondeckiej-Krzykowskiej z Zakładu Logiki Matematycznej oraz dla dra Macieja Radziejewskiego z Zakładu Algebry i Teorii Liczb. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o Medal UAM dla pana Wojciecha Politarczyka. ***** Na posiedzeniu w dniu 21.06.2011 Rada Wydziału zatwierdziła zmiany w programie studiów I i II stopnia na kierunku matematyka, specjalność nauczycielska. ***** Rada Wydziału powołała w dniu 21.06.2011 komisję w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego prof. UAM drowi hab. Tomaszowi Kubiakowi z Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych w następującym składzie: prof. dr hab. Jerzy Kąkol (przewodniczący), prof. dr hab. Grzegorz Banaszak (zastępca przewodniczącego) oraz prof. dr hab. Wojciech Buszkowski, prof. dr hab. Paweł Domański, prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr hab. Henryk Hudzik i prof. dr hab. Wacław Marzantowicz (członkowie). ***** Rada Wydziału wszczęła na posiedzeniu w dniu 21.06.2011 przewód habilitacyjny dr Anety Sikorskiej-Nowak oraz powołała na recenzentów prof. dra hab. Kazimierza Goebla (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i prof. dra hab. Stanisława Szuflę (UAM). ***** Rada Wydziału nadała w dniu 21.06.2011 stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr Agnieszce Ziemkowskiej. ***** Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgra Arkadiusza Szala, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Rada zatwierdziła tytuł rozprawy doktorskiej, który brzmi: "Algorytmy dopasowania wyrazów metodami statystycznymi z wykorzystaniem wielowątkowości i symetryzacji obliczeń" oraz powołała na promotora prof. UAM dra hab. Krzysztofa Jassema. ***** Na posiedzeniu w dniu 21.06.2011 Rada Wydziału zatwierdziła następujący zakres egzaminów doktorskich w przewodzie mgr Haifeng Ma (Harbin, Chiny): dyscyplina podstawowa - analiza funkcjonalna, dyscyplina dodatkowa - historia matematyki oraz język obcy - angielski. Jednocześnie Rada powołała następujące komisje w tym przewodzie: ***** Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału zatwierdziła następujący zakres egzaminów doktorskich w przewodzie mgra Marka Gałązki, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale: dyscyplina podstawowa - teoria algorytmów, dyscyplina dodatkowa - historia matematyki oraz język obcy - angielski. Jednocześnie Rada powołała następujące komisje w tym przewodzie: ***** W dniu 21.06.2011 Rada Wydziału zatwierdziła następujący zakres egzaminów doktorskich w przewodzie mgra Jędrzeja Osińskiego, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale: dyscyplina podstawowa - modelowanie matematyczne w sztucznej inteligencji, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki oraz język obcy - angielski. Jednocześnie Rada powołała następujące komisje w tym przewodzie: ***** Rada Wydziału powołała komisję w sprawie nostryfikacji uzyskanego na University of Michigan (USA) dyplomu doktorskiego dra Krzysztofa Kłosina. Komisja działać będzie w następującym składzie: prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk (przewodniczący) oraz prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda, prof. dr hab. Henryk Hudzik i prof. UAM dr hab. Andrzej Sołtysiak (członkowie). ***** Senat UAM zaopiniował pozytywnie wniosek o mianowanie prof. UAM dra hab. Wiesława Śliwy (Zakład Analizy Funkcjonalnej) na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony. ***** W dniu 21.06.2011 odbył się kolejny wykład wydziałowy. Wygłosił go em. prof. dr hab. Julian Musielak. Tytuł wykładu: "O dwudziestowiecznej matematyce poznańskiej". ***** W dniach 12-16.09.2011 profesor Gerhard Frey z Essen (Niemcy) poprowadzi cykl wykładów pt: "Modular Forms and Galois Representations: Arithmetic, Algorithms and Applications". Z kolei w dniach 19-23.09.2011 profesor Cornelius Greither z Monachium (Niemcy) poprowadzi cykl wykładów pt. "Galois modules, Iwasawa Theory and Leading Termnms Conjectures". Pełną informację o wykładowcach oraz streszczenia wykładów można znaleźć na stronach Środowiskowego Studium Doktoranckiego z Nauk Matematycznych oraz na stronie wydziału. *****

Wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników

W czerwcu br. gośćmi wydziału byli: ***** W dniu 1.06.2011 prof. Mahide Kucuk (Department of Mathematics, Faculty of Science, Anadolu University, Eskişehir, Turkey) wygłosił wykład pt. "Construction and some properties of a total ordering cone and scalarization and vectorization using this cone", a prof. Yalcin Kucuk (Department of Mathematics, Faculty of Science, Anadolu University, Eskişehir, Turkey) wykład pt. "Weak conjugacy of scalar and set valued maps and weak conjugate duality of non-convex scalar and vector optimization problems". ***** W dniu 7.06.2011 prof. Dietmara Vogta (Bergische Universität Wuppertal, Wuppertal, Niemcy) wygłosił wykład pt. "Right inverses for partial differential operators in spaces of real analytic functions". ***** Dnia 14.06.2011 prof. dr hab. Anna Kamińska z The Memphis University, USA, wygłosiła wykład pt. "The Daugavet property and weak neighborhoods in Banach lattices". ***** Tego samego dnia dra Xiao-Xiong Gana z Morgan State University w Baltimore, USA, wygłosił wykład zatytułowany "Formal power series and the boundary convergence of power series". ***** W czerwcu br. odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału: *****

Notatka historyczna

161 lat temu, 20.03.1840 roku urodził się we Wrześni (naówczas Wreschen) Franz Carl Joseph Mertens (zmarł 5.03.1927 roku w Wiedniu). Doktorat uzyskał w roku 1864 w Berlinie. Od roku 1865 był profesorem nadzwyczajnym, a od 1869 - zwyczajnym na uniwersytecie w Krakowie. W roku 1884 został profesorem politechniki w Grazu, a w latach 1894-1911 pracował jako profesor na uniwersytecie w Wiedniu.     Mertens zajmował się przede wszystkim teorią liczb - stworzył w Wiedniu szkołę algebraiczno-teorioliczbową. Obok równań algebraicznych interesował się głównie analityczną teorią liczb. R. M.

Cytat

... nie chcę zaprzeczać, że wartość czyjeś pracy może wzrosnąć dzięki jej implikacjom dla badań innych i dla praktyki. Ale mimo wszystko twierdzę, że mierzenie ważności badań wyłącznie lub głównie ich użytecznością i możliwością zastosowań jest szkodliwe dla postępu nauki. Wiemy z historii nauki, że wiele ważnych wyników i odkryć musiało czekać całe wieki, zanim zostały zastosowane w jakiejś dziedzinie. Są też, według mnie, inne ważne czynniki, których nie wolno lekceważyć, kiedy się określa wartość pracy naukowej. Sądzę, że istnieje specjalna sfera bardzo głębokich i silnych potrzeb człowieka związanych ze sfera naukową, które pod wieloma względami są podobne do potrzeb estetycznych, a może i religijnych. Sądzę również, że zaspokojenie tych potrzeb należy uznać za ważny cel badań. Dlatego jestem przekonany, że na pytanie o wartość jakichkolwiek badań nie można udzielić trafnej odpowiedzi, nie uwzględniając intelektualnej satysfakcji, jaką wyniki badań dają tym, którzy je rozumieją i się nimi zajmują. Może to niepopularne i niemodne, ale nie uważam, że wynik naukowy, dający nam lepsze zrozumienie świata i czyniący go w naszych oczach bardziej harmonijnym, ma być mniej poważany niż, powiedzmy, wynalazek zmniejszający koszt brukowania dróg czy ulepszający domową kanalizację. Alfred Tarski