Sprawy Wydziału, wiadomości

W dniu 1.10.2010 odbyła się wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2010/2011. W czasie inauguracji dziekan i prodziekani złożyli sprawozdanie za ubiegły rok akademicki i przedstawili plany i zamierzenia na bieżący rok. Dziekan prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki wręczył też nagrody pracownikom. ***** Nagrody JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowe otrzymali: ***** JM Rektor UAM przyznał także nagrody pracownikom wydziału nie będącym nauczycielami akademickimi. Nagrody II stopnia otrzymały: mgr Teresa Nowak, mgr Olga Pawlak oraz mgr Magdalena Stachowiak. Nagrody III stopnia zaś otrzymali Olawa Promińska oraz mgr Bogumił Szmańda. ***** Również Dziekan przyznał nagrody. Nagrody za działalność naukową otrzymali: dr Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska, dr Krzysztof Krzywdziński, dr Katarzyna Moroz, dr Wojciech Wawrzyniak oraz dr Piotr Płóciennik. ***** Nagrody Dziekana za działalność na rzecz wydziału otrzymali: dr Marcin Borkowski, dr Roman Czarnowski, prof. dr hab. Paweł Domański, dr Krzysztof Dyczkowski, mgr Izabela Filipiak, prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda, prof. UAM dr hab. Magdalena Jaroszewska, dr Edyta Juskowiak, dr Jan Kaczmarek, prof. dr hab. Jerzy Kąkol, dr Wiesław Kurc, dr Stanisław Machowski, prof. dr hab. Roman Murawski, dr Anna Ren-Kurc,prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak, dr Edyta Szymańska, prof. dr hab. Witold Wnuk oraz dr Tadeusz Werbiński. ***** Dziekan przyznał także nagrody pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi. Otrzymali je: Mateusz Hromada, Maria Hudzik, Danuta Janicka, mgr Magdalena Marcinkowska-Gałązkiewicz, mgr Magdalena Pakulska oraz mgr Tomasz Zaworski. ***** W dniu 9.07.2010 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Rafała Różańskiego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Jej tytuł brzmiał: "Eksperymenty optymalne ze względu na wybrane kryteria w modelach współoddziaływania". Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Augustyn Markiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a jej recenzentami: prof. dr hab. Roman Zmyślony (Uniwersytet Zielonogórski) i prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska. W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi R. Różańskiemu stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. ***** Dr Wojciech Zielonka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wycofał wniosek w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego. ***** Na posiedzeniu w dniu 28.09.2010 Rada Wydziału nadała mgrowi Rafałowi Różańskiemu z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. ***** Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału powołała następujące komisje w przewodzie doktorskim mgra Karola Deręgowskiego: ***** Na posiedzeniu w dniu 28.09.2010 Rada Wydziału powołała także następujące komisje w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Radziejewskiej, słuchaczki Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale: ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 28.09.2010 zaopiniowała pozytywnie sprawę wystąpienia z wnioskiem o odnowienie doktoratu prof. dra hab. Zbigniewa Ciesielskiego. ***** Rada Wydziału poparła kandydaturę prof. dra hab. Andrzeja Tarleckiego z Uniwersytetu Warszawskiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego. ***** Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek prof. dra hab. Grzegorza Banaszaka z Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej o urlop naukowy tzw. siódemkowy na okres II semestru roku akademickiego 2010/2011. W tym czasie prof. Banaszak zamierza prowadzić badania naukowe na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego (USA). ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek dr Anety Sikorskiej-Nowak z Zakładu Równań Różniczkowych o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta o 3 lata. ***** Rada zaopiniowała pozytywnie także wniosek o zatrudnienie dr Edyty Nowińskiej na stanowisku adiunkta w wymiarze 1/4 etatu w okresie do czerwca 2011 roku w Zakładzie Dydaktyki Matematyki. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie następującą listę rankingową kandydatów do stypendium Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce: Agnieszka Kaszkowiak, Wojciech Politarczyk, Patryk Żońca, Aleksandra Wojak, Miłosz Kosobucki, Martyna Hoppe i Marcin Kowiel. Rada zaopiniowała pozytywnie także kandydaturę Krzysztofa Paterki do stypendium Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki sportowe. ***** Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe na studiach niestacjonarnych. Przewiduje ona następujące stawki: ***** W okresie wakacyjnym odbyły się następujące konferencje współorganizowane i współfinansowane przez nasz wydział: ***** W wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie przy naszym wydziale w trybie stacjonarnym z prawem do pobierania stypendium doktoranckiego ze środków ogólnouczelnianych zostały przyjęte następujące osoby: ***** Na studia stacjonarne w ramach Środowiskowego Studium Doktoranckiego z Nauk Matematycznych przyjęci zostali: ***** Absolwent naszego wydziału mgr Bartosz Naskręcki otrzymał Medal UAM. ***** Dr Krzysztof Dyczkowski z Zakładu Metod Numerycznych otrzymał nagrodę IBM Faculty Award fundowaną corocznie przez firmę IBM. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 10 września 2010 podczas otwarcia Centrum Dostarczania Usług IT firmy IBM we Wrocławiu. Firma IBM nagradza corocznie 100 ośrodków naukowych z całego świata za projekty wykorzystujące i propagujące technologie IBM. W tym roku tą prestiżową nagrodą zostały uhonorowane projekty z czterech polskich uczelni, w tym projekt realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. ***** Wniosek o dofinansowanie projektu pt. Opracowanie i wdrożenie modelowego programu praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Praktyka Czyni Mistrza” przygotowany przez Centrum Integracji Europejskiej UAM we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki, został oceniony pozytywnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jego realizacja rozpoczęła się w sierpniu br. ***** Wydział nasz uczestniczy też w realizacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu "Newton też był uczniem. Program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego". ***** Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało prof. UAM drowi hab. Ryszardowi Domanowi grant badawczy na realizację projektu "Badanie dynamiki zależności na globalnym rynku finansowym". ***** Ministerstwo przyznało także mgr Joannie Berlińskiej, słuchaczce Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale grant promotorski na realizację projektu "Szeregowanie zadań jednorodnie podzielonych w heterogenicznych systemach rozproszonych". ***** W dniu 24.09.2010 odbyła się Noc Naukowców. Z naszego wydziału uczestniczyli w niej: dr Marcin Borkowski, dr Jerzy Grzybowski i mgr Piotr Kasprzak. ***** W ramach programu Środowiskowego Studium Doktoranckiego z Nauk Matematycznych finansowanego ze środków Unii Europejskiej odbędą się w najbliższym semestrze na naszym wydziale 3 minikursy przeznaczone dla studentów, doktorantów i pracowników wydziału, a mianowicie: *****

Wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników

Gośćmi wydziału w miesiącu lipcu 2010 byli: ***** W miesiącu sierpniu 2010 roku gościem wydziału był w dniach 1 - 31.08.2010 dr Sebastian Petersen, Niemcy, Monachium, Uniwersytet w Monachium (opiekun: prof. Wojciech Gajda, Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej) [pobyt sfinansowany został ze środków grantu polsko-niemieckiego DFG AOBJ57508]. ***** We wrześniu 2010 gościem wydziału był w dniach 21 - 24.09.2010 prof. Michael Elkin, Izrael, Be'er Sheva, Ben Gurion University of the Negev (opiekun: dr Michał Hanćkowiak, Zakład Matematyki Dyskretnej). ***** W miesiącu lipcu 2010 odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału: ***** W miesiącu sierpniu 2010 odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału: ***** W miesiącu wrześniu 2010 odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału:

Cytat

Mathematics is a way of thinking in everyday life. It is important not to separate mathematics from life. You can explain fractions even to heavy drinkers. If you ask them: "Which is larger, 2/3 or 3/5?" it is likely they will not know. But if you ask: "Which is better, two bottles of vodka for three people or three bottles of vodka for five people?" they will answer you immediately. They will say two for three, of course. I.M. Gelfand

Notatka

THE 3rd GROUP ACTION FORUM CONFERENCE. GROUP ACTIONS IN TOPOLOGY AND GEOMETRIC GROUP THEORY
W 2002 roku podczas konferencji w Poznaniu zorganizowanej przez UAM i Okayama University w Japonii zrodził się pomysł utworzenia stowarzyszenia matematyków zainteresowanych pojęciem symetrii i działaniami grup występującymi w takich działach matematyki jak algebra, geometria, topologia, analiza i teoria liczb, a także w fizyce matematycznej. Pomysł ten doprowadził do utworzenia stowarzyszenia "Group Action Forum", które obecnie zrzesza około 300 matematyków z wielu krajów z całego świata. Celem stowarzyszenia jest organizowanie konferencji i promowanie zagadnień matematyki związanych z pojęciem symetrii i działaniami grup. Promocja odbywa się poprzez stronę internetową http://gaf.astagor.net/ oraz poprzez "GAF Newsletters" wysyłanych drogą mailową do członków Group Action Forum.
Do tej pory odbyły się cztery konferencje z serii "Group Action Forum Conference": w Maladze (Hiszpania), Amherst (USA), Poznaniu (Polska) i Mediolanie (Włochy). Każda z nich koncentrowała się wokół działań grup pojawiających się w różnych działach matematyki.
W dniach 14 - 18 czerwca 2010 roku Polskie Towarzystwo Matematyczne zorganizowało na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu konferencję " The 3rd Group Action Forum Conference: Group Actions in Topology and Geometric Group Theory". Konferencja była finansowana przez UAM w Poznaniu, Instytut Matematyczny PAN, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Organizatorami programu naukowego byli Ian Hambleton (McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada), Krzysztof Pawałowski (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), Erik K. Pedersen (University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark), Andrzej Szczepański (University of Gdańsk, Gdańsk, Poland). W konferencji wzięło udział około 60 matematyków. Na zaproszenie tego komitetu naukowego następujące osoby wygłosiły odczyty:
Wśród tych wykładowców aż siedmiu miało odczyty plenarne na Międzynarodowych Kongresach Matematyków (ICM). W opinii wielu uczestników konferencja miała bardzo wysoki poziom naukowy i wpłynęła inspirująco na jej uczestników, w tym wielu młodych matematyków, także z Polski. Prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawałowski