Sprawy Wydziału, wiadomości

W dniu 26.09.2009 zmarł mgr Dariusz Okołowski, słuchacz Studium Doktoranckiego naszego wydziału. ***** W dniu 1.10.2009 odbyła się wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2009/2010. W czasie inauguracji dziekan i prodziekani złożyli sprawozdanie za ubiegły rok akademicki i przedstawili plany i zamierzenia na bieżący rok. Dziekan prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki wręczył też nagrody pracownikom. ***** Nagrody JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowe otrzymali: ***** JM Rektor UAM przyznał także nagrody pracownikom wydziału nie będącym nauczycielami akademickimi. Nagrody III stopnia otrzymali: Elżbieta Dąbrowska, Jan Drogi, Renata Myl, lic. Elżbieta Skrzypczak, mgr Ewa Siekierska, mgr Maria Wisła, Ewa Wojciechowska. ***** Również Dziekan przyznał nagrody. Nagrody za działalność naukową otrzymali: prof. UAM dr hab. Ryszard Urbański i dr Jerzy Grzybowski (nagroda zespołowa) oraz prof. UAM dr hab. Kazimierz Świrydowicz i dr Paweł Mleczko (nagrody indywidulane). ***** Nagrody za działalność dydaktyczną w roku 2008 otrzymali: mgr Tomasz Gdala oraz Danuta Janicka, ***** Nagrody Dziekana za działalność na rzecz wydziału otrzymali: dr Małgorzata Bednarska, dr Izabela Bondecka-Krzykowska, dr Marcin Borkowski, dr Roman Czarnowski, prof. dr hab. Paweł Domański, dr Krzysztof Dyczkowski, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, dr Edyta Juskowiak, dr Jan Kaczmarek, dr Tomasz Karolak, prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska, prof. dr hab. Jerzy Kąkol, dr Wiesław Kurc, dr hab. Artur Michalak, prof. dr hab. Roman Murawski, mgr Paweł Wawrzyniak, mgr Tomasz Piłka, dr Anna Ren-Kurc, dr Janina Sierocka, prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak, dr Edyta Szymańska, dr Tadeusz Werbiński, ***** Dziekan przyznał także nagrody pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi. Otrzymali je: mgr Izabela Filipiak, mgr Piotr Kuszyk, mgr Magdalena Marcinkowska-Gałązkiewicz, mgr Monika Michalak, mgr Teresa Nowak, mgr Magdalena Stachowiak, Maria Staszków, mgr Magdalena Trepińska, Maria Wacławek, Tomasz Zaworski. ***** Absolwent naszego wydziału mgr Przemysław Grudziński otrzymał Medal UAM. ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 9.10.2009 zaopiniowała pozytywnie wniosek dr Anety Sikorskiej-Nowak o przyznanie stypendium habilitacyjnego. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie kandydaturę prof. dra hab. Pawła Domańskiego na kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych. ***** Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie regulamin stypendiów na kierunkach zamawianych. ***** Na posiedzeniu w dniu 9.10.2009 Rada Wydziału upoważniła do prowadzenia wykładów dr Ewę Marchow i dra Stanisława Machowskiego. ***** Rada Wydziału upoważniła do prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych w Koszalinie następujące osoby spoza UAM: dra Tomasza Kowalskiego, dra Andrzeja Muszyńskiego-Hudemczuka, mgr Joannę Janus i mgra Pawła Rudeckiego. ***** Rada upoważniła także dra Pawła Batora do prowadzenia wykładów na studiach stacjonarnych na naszym wydziale. ***** W okresie wakacyjnym odbyły się następujące konferencje współorganizowane i współfinansowane przez nasz wydział: ***** Drużyna naszego wydziału KAMUflage w składzie: Małgorzta Domańska (WMiI UAM), Michał Białecki (WMiI UAM), Jacek Szymczak (PP) Michał Wasilewicz (PP), mgr Paweł Wawrzyniak (WMiI UAM – mentor w zawodach krajowych) i mgr Tomasz Gdala (WMiI UAM – opiekun w finale światowym) zdobyła nagrodę specjalną w konkursie Imagine Cup 2009 sponsorowaną przez prezydentową Egiptu panią Suzanne Mubarak. ***** Drużyna Demoscene w składzie: Marta Łuczak (Uniwersytet Medyczny), Agata Majewska (ASP), Szymon Majewski (WMiI UAM), Łukasz Michniewicz (WMiI UAM) oraz mgr Tomasz Gdala (WMiI UAM – mentor) awansowała do finałowej szóstki prestiżowej kategorii konkursu Imagine Cup 2009 – Projektowanie Oprogramowania. ***** W dniach 24–29.09.2009 odbyła się na naszym wydziale Olimpiada Matematyczna Krajów Europy Środkowej. Wzięło w niej udział 59 licealistów z 10 krajów. Najlepszy w zawodach indywidualnych okazał się Bertalan Bodor z Węgier. Najlepsza drużyną okazała się drużyna polska w składzie: Maciej Dulęba, Katarzyna Jastrzębska, Szymon Kubicius, Jakub Pachocki, Maciej Rzeszut, Michał Zając, liderzy – Andrzej Grzesik, Tomasz Kobos. ***** W wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie przy naszym wydziale w trybie stacjonarnym z prawem do pobierania stypendium doktoranckiego ze środków ogólnouczelnianych zostały przyjęte następujące osoby: ***** Na studia doktoranckie w trybie niestacjonarnym przyjęte zostały następujące osoby: ***** Na studia stacjonarne w ramach Środowskowego Studium Doktoranckiego z Nauk Matematycznych przyjęci zostali: ***** W wydawnictwie Springer Verlag ukazała się książka pod redakcją prof. dra hab. Zygmunta Vetulaniego i H. Uszkoreita Human Language Technology. Challenges of the Information Society. Proceedings of the Third Language and Technology Conference LTC 2007, Berlin–Heidelberg 2009, ss. 472. ***** Projekt „Polint-Citta-SMS. City Tour Assistant. Software do usprawnienia obsługi turystycznej miasta Poznania” kierowany przez prof. dra hab. Zygmunta Vetulaniego uzyskał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Urząd Miasta Poznania. ***** Pan Bartosz Naskręcki otrzymał stypendium Rodziny Kulczyków. *****

Wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników

Gośćmi wydziału w miesiącu lipcu 2009 byli: ***** W dniu 1.07.2009 gościem Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej był prof. Krzysztof Kłosin z Cornell University. Prof. Kłosin wygłosił wykład pt. „Hipotez Bloch-Kato dla dwuwymiarowych reprezentacji Galois.”. ***** W miesiącu sierpniu 2009 roku gośćmi wydziału byli: ***** We wrześniu 2009 gośćmi wydziału byli: ***** W miesiącu lipcu odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału: ***** W miesiącu sierpniu odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału: ***** W miesiącu wrześniu odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału:

Notatka historyczna

100 lat temu (4 kwietnia 1909) urodził się w Taftville (Connecticut) Saunders MacLane (zmarł 14 kwietnia 2005 w San Francisco). Studiował w New Haven i Chicago, a następnie w Getyndze, gdzie w roku 1034 doktoryzował się pod kierunkiem H. Weyla na podstawie pracy „Abgekurzte Beweise im Logikkalkul”. Po powrocie do USA uczył w Cornell University (1933/1934) i na uniwersytecie w Chicago (1937/1938). W roku 1938 został profesorem na Harvard University, a od roku 1947 był profesorem na uniwersytecie w Chicago.
Prace naukowe MacLane’a poświęcone są w większości algebrze i topologii algebraicznej. Zajmował się także teorią grafów. Razem z S. Eilenbergiem wprowadził metody topologiczne do algebry – jedna z jego książek poświęcona jest teorii homologii. Był jednym ze współtwórców współczesnej teorii kategorii. R.M.

Cytat

W dni wolne od zajęć dydaktycznych i poza regularnymi urlopami polecam cztery, najwyżej pięć godzin pracy dziennie, z przerwą co godzinę (na przykład na spacer). Jeżeli nie robisz przerw, nieświadomie nabywasz nawyku zwolnienia tempa. Przygotowywanie wykładów liczy się tu mniej więcej tak samo jak praca naukowa. W dni, kiedy masz zajęcia, mogę tylko powiedzieę ogólnie: uważaj, by z pracą naukową nie przesadzić. Mimochodem: można zmniejszyć wysiłek wykładania, stosując regułę gry w golfa: „bez pośpiechu”. Oczywiście, to też nie takie łatwe. Okresów umęczenia nie wykorzystuj na robienie korekt lub jakąkolwiek pracę wymagającą uwagi. Będziesz robił kilka razy poprawkę, którą, gdy jesteś świeży, zrobisz od ręki. Nawet przy przygotowywaniu czystopisu masz napiętą uwagę na mpżliwość zmian. J.E. Littlewood

Notatka

14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON RANDOM STRUCTURES AND ALGORITHMS RS&A 2009
W dniach 03-07 sierpnia 2009 w Hotelu Trawiński w Poznaniu odbyła się konferencja 14th International Conference on Random Structures and Algorithms RS&A 2009. Konferencja, organizowana (co 2 lata) od roku 1983 gromadzi matematyków i informatyków zajmujących się kombinatoryką, informatyką teoretyczną, rachunkiem prawdopodobieństwa, teorią liczb i teorią gier. W tym roku w spotkaniu wzięło udział ponad 120 uczestników z całego świata. Referaty plenarne wygłosili:
  • Tom Bohman (Carnegie Mellon University),
  • David Conlon (Cambridge University),
  • Ravi Kannan (Yale University),
  • Nati Linial (Hebrew University),
  • Oliver Riordan (Oxford University),
  • Benny Sudakov (UCLA),
  • Tibor Szabo (McGill University).
Pierwszego dnia konferencji sesja popołudniowa została poświęcona wybitnemu matematykowi z Emory University, Vojtechowi Rodlowi, który obchodził w tym roku sześćdziesiąte urodziny. Okolicznościowe referaty wygłosili Jaroslav Nesetril (Charles University), Endre Szemeredi (Hungarian Academy of Sciences), Dwight Duffus (Emory University), Andrzej Ruciński (Adam Mickiewicz University) oraz Mathias Schacht (Humboldt Universität zu Berlin).
Bogaty program, oprócz licznych wykładów i prelekcji, obejmował także imprezy towarzyszące. Wśród nich tradycyjnie znalazł się bieg na losowy dystans. Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz galerię zdjęć znaleźć można na stronie internetowej http://rsa2009.amu.edu.pl/ mgr Izabela Filipiak