INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

czerwiec 2006

---------------------------

W czerwcu w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- notka historyczna
- cytat
- notatka


wiadomości

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczynski postanowieniem z dnia 17 maja 2006 roku nadał prof. UAM drowi hab. Zygmuntowi Vetulaniemu, kierownikowi Zakładu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

W dniu 29 maja 2006 roku odbyła sie publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Kasior z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecinskiego. Tytuł rozprawy brzmiał: "Zbieznosc dwumodularna i ciagłosc operatorów liniowych w nie lokalnie wypukłych przestrzeniach funkcyjnych". Jej promotorem był prof. UAM dr hab. Marek Wisła, a recenzentami: prof. dr hab. Henryk Hudzik (UAM) i dr hab. Zygfryd Kominek, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach. W wyniku obrony komisja postanowiła wystapic do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr E. Kasior stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podjał uchwałe o przyznaniu em. prof. drowi hab. Julianowi Musielakowi wyróznienia "Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis".

W zwiazku z wycofaniem przez prof. UAM dra hab. Zbigniewa Palke zgody na wszczecie przez Rade Wydziału postepowania o nadanie mu tytułu naukowego, Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 2.06.2006 podjeła decyzje o zamknieciu procedury i rozwiazaniu powołanej w zwiazku z ta sprawa komisji.

Rada Wydziału na tym samym posiedzeniu wszczeła przewód habilitacyjny drowi Waldemarowi Wołynskiemu z Zakładu Rachunku Prawdopodobienstwa i Statystyki Matematycznej. Rada powołała tez na recenzentów prof. dra hab. Jacka Koronackiego (Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) i prof. dra hab. Dominika Szynala (Instytut Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Na posiedzeniu w dniu 2.06.2006 Rada Wydziału wszczeła przewód doktorski mgrowi Tomaszowi Karolakowi, słuchaczowi (w trybie niestacjonarnym) Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Rada zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: "Rola historii matematyki w jej nauczaniu" i powołała na promotora prof. UAM dr hab. Marie Korcz. Rada zatwierdziła tez nastepujacy zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - analiza matematyczna, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki, jezyk obcy - angielski.

Rada Wydziału nadała w dniu 2.06.2006 stopien doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr Ewie Kasior z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecinskiego.

Rada Wydziału podjeła uchwałe o odstapieniu od nostryfikacji dyplomu (wydanego przez Trinity College w Dublinie) ukonczenia studiów na kierunku informatyka mgra Marcina Marczewskiego w zwiazku z ubieganiem sie przez niego o przyjecie na studia doktoranckie.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wnioski o zatrudnienie na naszym Wydziale (jako dodatkowym miejscu pracy) nastepujacych osób:

 • dra hab. inz. Macieja Drozdowskiego, profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznanskiej - na stanowisku profesora nadzwyczajnego w wymiarze 1//2 etatu w okresie od 1.07.2006 do 30.06.2007,
 • dra hab. Andrzeja Marciniaka, profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznanskiej - na stanowisku profesora nadzwyczajnego w wymiarze 1//2 etatu w roku akademickim 2006//2007,
 • dra hab. Tadeusza Pankowskiego, adiunkta Politechniki Poznanskiej - na stanowisku profesora nadzwyczajnego w wymiarze 1//2 etatu w okresie od 1.09.2006 do 31.07.2007,
 • dra inz. Krzysztofa Bucholca z Politechniki Poznanskiej - na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze 1//2 etatu na okres od 1.10.2006 do 30.09.2007.

Rada Wydziału przyjeła regulamin upowazniajacy adiunktów i starszych wykładowców do kierowania pracami magisterskimi.

Rada Wydziału przyjeła uchwałe w sprawie wysokosci opłat za studia niestacjonarne. Przewiduje ona nastepujace opłaty semestralne:

 • studia zaoczne:
  • kierunek matematyka, studia 5-letnie: 1.500 zł,
  • kierunek informatyka, studia 3-letnie: 2.300 zł,
  • 2-letnie magisterskie II stopnia, kierunek informatyka: 2.300 zł,
 • studia podyplomowe:
  • studia 3-semestralne, specjalnosc informatyka, informatyka i technologie informacyjne: 1.500 zł,
  • studia 3-semestralne, specjalnosc informatyka, sieci komputerowe i technologie informatyczne: 1.500 zł,
  • studia 3-semestralne, specjalnosc matematyka: 1.200 zł.
Opłaty za studia w osrodku zamiejscowym w Pile beda takie same.

W dniu 26.05.2006 odbyła sie na Uniwersytecie Zielonogórskim doroczna Konferencja Władz Uniwersyteckiej Matematyki i Informatyki (KWUMI), poswiecona w tym roku głównie kwestii standardów nauczania na kierunkach matematyka i informatyka. Wzieły w niej udział władze dziekanskie naszego Wydziału oraz - specjalnie zaproszeni przez organizatorów - prof. UAM dr hab. Magdalena Jaroszewska i prof. dr hab. Michał Karonski.

W dniu 9.06.2006 odbedzie sie XIII Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Wygłosi go w tym roku dr Agata Smoktunowicz z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł wykładu: "O algebrach Goloda-Shafarevicha i ich zastosowaniach w teorii grup".

Wdniach 17-20.05.2006 odbyła sie na naszym Wydziale konferencja Italian- Polish Number Theory Days. Wykład inauguracyjny pt. "On the number of solutions of a linear homogeneous congruence" wygłosił prof. dr hab. Andrzej Schinzel z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.

Wdniu 20.05.2006 odbyła sie na naszym Wydziale mini-konferencja Berlin- Poznan Seminar in Discrete Mathematics zorganizowana przez Zakład Matematyki Dyskretnej i Arbeitsgruppe Algorithmen und Komplexit¨at z Humboldt-Universit¨at w Berlinie.

Nasz Wydział zajał w klasyfikacji ogólnej zawodów organizowanych z okazji Dnia Sportu UAM drugie miejsce (przegrywajac tylko nieznacznie z Kolegium Jezyków Obcych; trzecie miejsce zajał Wydział Chemii). W szczególnosci dr Edyta Szymanska zajeła I miejsce wsród kobiet w XIII Biegu Wiosennym, prof. dr hab. Andrzej Rucinski - I miejsce wsród mezczyzn, a druzyna siatkówki (w składzie: Krzysztof Jassem, Maciej Lison, Waldemar Walczak, Waldemar Jankowski, Krzysztof Klimorowski, Krzysztof Dyczkowski i Artur Michalak) zajeła II miejsce w Turnieju Siatkówki.

W dniu 19.05.2006 prof. dr hab. Andrzej Rucinski z Zakładu Matematyki Dyskretnej wygłosił (przeznaczony głównie dla doktorantów) wykład pt. "Constructing universal graphs".

Wdniu 27.05.2006 odbyło sie w Auli Uniwersytetu im. AdamaMickiewicza absolutorium studentów naszego Wydziału.

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

Goscmi Wydziału byli w dniach 18-21.05.2006 prof. Frnacesco Papplardi, prof. Ilaria del Corso, prof. Roberto Duornicich, prof. Alessandro Zaccagnini, prof. Alessandro Languasco, prof. Carlo Viola, prof. Alberto Perelli i prof. William Banks, którzy uczestniczyli w konferencji Italian-Polish Number Theory Days.

W dniach 21-29.05.2006 prof. dr hab. Paweł Domanski z Zakładu Analizy Funkcjonalnej przebywał w Oxfordzie, Ohio (USA), gdzie uczestniczył w konferencji Banach Spaces and Their Applications in Analysis.

Prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak z Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych przebywa w dniach 28.05-9.06.2006 na Beijing Normal University w Pekinie (Chiny), gdzie wygłosi wykłady i prowadzic bedzie badania naukowe.

Prof. dr hab. Zygmunt Vetulani z Zakładu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji przebywał w dniach 24-26.05.2006 w Genui (Włochy), gdzie brał udział w konferencji LREC 2006.

Prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski z Zakładu Matematyki Dyskretnej przebywał w dniach 17-29.05.2006 na Herriot-Watt University w Edynburgu (Szkocja) w ramach współpracy naukowej.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Sołtysiak z Zakładu Analizy Matematycznej uczestniczył w dniach 15-23.05.2006 w 5th Conference of Function Spaces w Edwardsville, Illinois (USA).

Dr Michał Hanckowiak z Zakładu Matematyki Dyskretnej przebywał w dniach 29-31.05.2006 na Uniwersytecie La Sapienzia w Rzymie (Włochy), gdzie uczestniczył w konferencji.

Dr hab. Dariusz Bugajewski z Zakładu Optymalizacji i Sterowania przebywał w dniach 6-15.05.2006 w Waszyngtonie, na Howard University w Baltimore i na Morgan State University (USA), gdzie wygłaszał wykłady i prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Wojciech Buszkowski z Zakładu Teorii Obliczen przebywał w dniach 26.05-4.06.2006 na Sun Yat Sen University (Chiny), gdzie uczestniczył w 5th International Conference on Logic and Cognition.

Dr Maciej Radziejewski z Zakładu Algebry i Teorii Liczb uczestniczył w dniach 21-23.05.2006 w konferencji Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, która odbywała sie w Goeteborgu (Szwecja).

Prof. UAM dr hab. Kazimierz Swirydowicz, dr Izabela Bondecka-Krzykowska, mgr Anna Frackowiak-Ciesielska i mgr Michał Kozak z Zakładu Logiki Matematycznej uczestniczyli w dniach 8-12.05.2006 w konferencji Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki w Szklarskiej Porebie.

Prof. dr hab. Roman Murawski i dr Izabela Bondecka-Krzykowska z Zakładu Logiki Matematycznej uczestniczyli w dniach 17-19.05.2006 w X Konferencji Metodologicznej zorganizowanej przez Polska Akademie Umiejetnosci i Papieska Akademie Teologiczna w Krakowie.

Prof. UAM dr hab. Maria Korcz z Zakładu Dydaktyki Matematyki, prof. dr hab. Roman Murawski i dr Izabela Bondecka-Krzykowska z Zakładu Logiki Matematycznej uczestniczyli w dniach 21-26.05.2006 w XX Szkole Historii Matematyki, która odbywała sie w Ustroniu.

Dr hab. Ryszard Doman i mgr Piotr Płuciennik z Zakładu Geometrii i Topologii uczestniczyli w dniach 11-13.05.2006 w konferencji FinEcon 2006 w Łodzi.

Dr Tomasz Tyrakowski z Zakładu Algorytmiki i Programowania uczestniczył w dniach 22-26.05.2006 w IX Konfrencji z Probabilistyki.


z historii


100 lat temu, 6.06.1906 urodził sie w Hamburgu Max August Zorn. Doktoryzował sie na Uniwersytecie w Hamburgu w roku 1930 na podstawie rozprawy pt. "Theorie der alternativen Ringe". Z powodu przesladowan ze strony nazistów musiał emigrowac do USA w roku 1933. Tam był profesorem matematyki na Yale University, w New Haven (Connecticut) i pózniej na Indiana University w Bloomington.
    Zorn zajmował sie algebra, w szczególnosci teoria grup, oraz teoria mnogosci, a takze analiza rzeczywista i zepolona, teoria przestrzeni abstrakcyjnych, rózniczkowalnoscia oraz teoria wzglednosci. Znany jest głównie dzieki lematowi (zwanemu lematem Zorna lub lematem Kuratowskiego- Zorna) o istnieniu elementu maksymalnego w zbiorze czesciowo uporzadkowanym, w którym kazdy łancuch ma ograniczenie górne. Sformułował go w pracy "A remark on method in transfinite algebra" jako zasade maksimum w nastepujacy sposób: "in a closed set K of sets A there exists at least one A* not contained as a proper subset in any other A in K".

R.M.

cytat

6.1262: Dowód w logice jest jedynie mechanicznym srodkiem pomocniczym do łatwiejszego rozpoznania tautologii, gdy jest skomplikowana.
5.43: Wszystkie tezy logiki mówia to samo. Mianowicie nic.
6.1251: Dlatego nie moze byc w logice
niespodzianek.

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus
przekład B. Wolniewicz, Wyd. nauk. PWN, Warszawa 1997

notatka

O MATEMATYCE

    Zastanówmy sie teraz przez chwile nad tym, czym jest matematyka. Sama w sobie jest ona pewnym abstrakcyjnym systemem, wymysłem ducha ludzkiego, który skadinad jako taki w swojej czystosci nie istnieje. Urzeczywistniany jest zawsze w przyblizeniu, ale - własnie jako taki - jest systemem intelektualnym, pewnym wielkim i genialnym wynalazkiem ducha ludzkiego. Jest rzecza zaskakujaca, ze ten wynalazek naszego ludzkiego umysłu jest naprawde kluczem do zrozumienia natury, ze natura jest naprawde skonstruowana w sposoób matematyczny i ze nasza matematyka, wymyslona przez naszego ducha, naprawde stała sie narzedziem pozwalajacym współpracowac nam z natura i czynic ja sobie poddana za posrednictwem techniki.
    Wydaje mi sie czyms niemal niewiarygodnym, ze pomiedzy jakims wymysłem ludzkiego intelektu i sama struktura wszechswiata istnieje koincydencja: ta wymyslona przez nas matematyka daje nam naprawde dostep do natury całego wszechswiata i sprawia, ze mamy zen pozytek. [. . . ] Mysle, ze owa odpowiedniosc miedzy tym, co wymyslilismy, a kształtem, w jakim sie spełnia i zachowuje natura, jest zagadke i wielkim wyzwaniem, gdyz widzimy, ze to w koncu jakis "rozum" jest tym, co łaczy obie rzeczy: nasz rozum nie mógłby nigdy odkryc owej drugiej, gdyby nie było jakiegos rozumu gdzies ponad nimi obydwoma.
    W tym sensie wydaje mi sie własnie, ze matematyka - w której sam Bóg jako taki nie moze sie przeciez objawic - ukazuje nam inteligentna strukture wszechswiata. Obecnie istnieja takze rózne teorie chaosu, sa jednak ograniczone, bo gdyby chaos przewazył, niemozliwa stałaby sie technika. Mozemy polegac na technice tylko dlatego, ze niezawodna jest nasza matematyka. Nauka, która umozliwia w koncu prace dzieki energiom natury, zakłada strukture niezawodna i inteligentna materii, [. . . ] zakłada "zamysł" stworzenia.
Benedykt XVI
cyt. za Tygodnik Powszechny nr 21 (21 maja 2006)

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>
http://www.wmid.amu.edu.pl.