INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

maj 2006

---------------------------

W maju w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- notka historyczna
- cytat


wiadomości

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 12.05.2006 zaopiniowała pozytywnie wniosek Rady Wydziału Historycznego UAM o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. drowi hab. Tadeuszowi Kotuli z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek o przedłuzenie zatrudnienia dra Stanisława Gawiejnowicza z Zakładu Algorytmiki i Programowania oraz dra Artura Michalaka z Zakładu Analizy Funkcjonalnej na stanowisku adiunkta.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 12.05.2006 powołała komisje w sprawie wszczecia przewodu habilitacyjnego drowi Waldemarowi Wołynskiemu z Zakładu Rachunku Prawdopodobienstwa i Statystyki Matematycznej w nastepujacym składzie: prof. dr hab. Jerzy Kakol (przewodniczacy), prof. dr hab. Michał Karonski (zastepca przewodniczacego) oraz prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska, prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr hab. Mirosław Krzysko, prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka, prof. dr hab. Andrzej Rucinski i prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc (członkowie).

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału wszczeła przewód doktorski mgrowi Tomaszowi Jedrzejakowi z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecinskiego. Rada zatwierdziła tez temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: "Pewne własnosci rodzin krzywych typu Fermata i ich jakobianów" oraz powołała na promotora dra hab. Andrzeja Dabrowskiego, profesora Uniwersytetu Szczecinskiego.

Rada Wydziału powołała w dniu 12.05.2006 komisje w przewodzie doktorskim mgr Anny Szczepanskiej z Akademii Rolniczej w Poznaniu w nastepujacym składzie: prof. dr hab. Michał Karonski (przewodniczacy), prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc (zastepca przewodniczacego), dr hab. Augustyn Markiewicz, profesor Akademii Rolniczej w Poznaniu (promotor), prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska (recenzent i egzaminator), prof. dr hab. Roman Zmyslony (Uniwersytet Zielonogórski; recenzent), prof. dr hab. Mirosław Krzysko (egzaminator), prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator z dyscypliny dodatkowej) oraz prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka (członek).

W dniu 12.05.2006 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o udzielenie urlopu naukowego tzw. "siódemkowego" prof. drowi hab. Lechowi Drewnowskiemu, kierownikowi Zakładu Analizy Funkcjonalnej na okres od 1.10.2006 do 30.09.2007.

Rada zaopiniowała tez pozytywnie wniosek o udzielenie prof. UAM drowi hab. Wojciechowi Gajdzie z Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej urlopu naukowego tzw. "siódemkowego" na okres od 1.02 do 30.06.2007.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 12.05.2006 przyjeła uchwałe okreslajaca zasady przyjec na studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM na rok akademicki 2006//2007 oraz uchwałe okreslajaca limity przyjec na te studia w tymze roku.

Rada przyjeła takze uchwałe dotyczaca zasad przyjec na studia doktoranckie na naszym Wydziale w roku akademickim 2007//2008.

Rada Wydziału przyjeła równiez uchwałe w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla słuchaczy niestacjonarnych studiów doktoranckich.

Na posiedzeniu w dniu 12.05.2006 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie propozycje Dziekana dotyczaca powołania komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM na rok akademicki 2006//2007 w nastepujacym składzie: prof. dr hab. Paweł Domanski (przewodniczacy), prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, dr hab. Maciej Kandulski, prof. dr hab. Wacław Marzantowicz, prof. UAM dr hab. Tomasz Schoen i prof. UAM dr hab. Zygmunt Vetulani.

Rada Wydziału podjeła uchwałe w sprawie limitów przyjec na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2006//2007. Przewiduje ona nastepujace limity:

 • studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie:
  • kierunek matematyka - 200 osób,
  • kierunek informatyka - 100 osób,
 • studia niestacjonarne zaoczne 5-letnie jednolite magisterskie: kierunek matematyka - 100 osób,
 • studia niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia: kierunek informatyka - 125 osób,
 • studia niestacjonarne zaoczne 2-letnie drugiego stopnia: kierunek informatyka - 60 osób,
 • studia niestacjonarne zaoczne w osrodku zamiejscowym w Pile:
  • kierunek informatyka - 50 osób,
  • kierunek matematyka - 50 osób,
 • studia podyplomowe:
  • matematyki - 100 osób,
  • informatyki i technologii informacyjnych - 100 osób,
  • sieci komputerowych i technologii informatycznych - 50 osób.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 12.05.2006 przyjeła uchwałe w sprawie indywidualnego toku studiów studenta III roku matematyki Pawła Kasprzaka. Jego opiekunem bedzie prof. UAM dr hab. Ryszard Urbanski.

Senat UAM zaopiniował pozytywnie wniosek o zatrudnienie dra hab. Wiesława Sliwy na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat oraz wniosek o przedłuzenie zatrudnienia prof. UAM dra hab. Leszka Skrzypczaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nie okreslony.

Senat UAM zaopiniował pozytywnie takze wniosek o mianowanie prof. UAM dra hab. Kazimierza Wiertelaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zwiazku ze zmiana przepisów emerytalnych.

Senat zatwierdził regulamin studiów i regulamin studiów doktoranckich.

Na spotkaniu w dniu 9.05.2006 wybrany został wydziałowy inspektor pracy na kadencje 2006-2010. Został nim dr Stanisław Machowski z Zakładu Dydaktyki Matematyki.

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

W dniach 29.04-3.07.2006 gosciem Zakładu Analizy Funkcjonalnej bedzie pani Eugenia Saorin z Universidad Murcia (Hiszpania).

W dniach 2-7.04.2006 gosciem Zakładu Algorytmiki i Programowania był dr Alexander Kononov z Instytutu Sobolewa (Nowosybirsk, Rosja). W dniu 4.04.2006 wygłosił on wykład pt. "New scheduling problems".

Wdniach 23-29.04.2006 gosciem Zakładu Metod Numerycznych była prof. Maria J. Carro z Uniwersytetu w Barcelonie (Hiszpania). Prof. Carro wygłosiła w dniu 25.04.2006 wykład pt. "Recent progress on extrapolation theory".

Wdniu 25.04.2006 wykład pt. "Definiowanie nieliniowych operatorów eliptycznych drugiego rzedu dla funkcji niegładkich" wygłosił gosc Zakładu Analizy Funkcjonalnej prof. Zbigniew Błocki z Uniwersytetu Jagiellonskiego.

W dniach 2-8.04.2006 dr Maciej Radziejewski uczestniczył w konferencji European Geosciences Union w Wiedniu (Austria).

Mgr Waldemar Jankowski brał udział w dniach 6-7.04.2006 w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli odbywajacej sie w Krakowie.

Prof. dr hab. Jerzy Kakol przebywał w dniach 18-28.04.2006 na University of New York (USA), gdzie prowadził badania naukowe i wygłosił wykład.

Dr Małgorzata Bednarska przebywała w dniach 22.04-2.05.2006 w Pittsburghu i Nowym Jorku (USA), gdzie prowadziła badania naukowe oraz odbyła spotkania w wydawnictwie Wiley Company.

Prof. dr hab. Andrzej Rucinski przebywał w dniach 22-26.04.2006 w Nowym Jorku (USA), gdzie brał udział w konferencji oraz spotkaniu redakcyjnym w Wiley Company.

W dniach 26-28.04.2006 prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc i dr Dominika Wojtera-Tyrakowska uczestniczyli w Workshop in Applied Mathematics w Bedlewie.

Dr Stanisław Gawiejnowicz uczestniczył w dniach 26-28.04.2006 w odbywajacej sie w Poznaniu konferencji Project, Management and Scheduling.

Prof. dr hab. Roman Murawski i dr Izabela Bondecka-Krzykowska uczestniczyli w dniach 25-30.04.2006 w konferencji Horizons of Truth. G¨odel Centenary 2006 w Wiedniu (Austria).


cytat

[ . . . ] copying from one author is plagiarism but copying from several is research.

Niestety nie udało sie ustalic zródła tego cytatu - R.M.

notka historyczna

    150 lat temu, 6.05.1856 roku zmarł w Edynburgu logik i filozof William Hamilton (ur. 8.03.1788 w Glasgow). Studiował w Edynburgu i Oksfordzie. Od roku 1813 pracował w Edynburgu jako adwokat, a od roku 1836 był profesorem logiki i metafizyki na tamtejszym uniwersytecie.
    Jego osiagniecia jako logika sa znaczniejsze niz jako filozofa. Był waznym poprzednikiem A. De Morgana, G. Boole'a i J. Venna. W swoich badaniach z zakresu sylogistyki, których wyniki zawarł w dziele Lectures on Metaphysics and Logic (1860) rozszerzył klase rozwazanych zdan kategorycznych o zdania typu: "All S is all P", "All S is some P", "No S is all P", "Some S is all P", "Some S is not all P" etc. To uzycie kwantyfikacji predykatów pozwoliło na wieksza precyzje w rozwazaniach zwiazków wynikania miedzy zdaniami kategorycznymi. Trudnosci, na jakie natrafia sie próbujac wyrazic te nowe formy w jezyku potocznym, spowodowały, iz Hamilton zajał sie szukaniem i stworzeniem stosownej symboliki. Dzieki temu rozwazania nad sylogistyka prowadziły do algebry zdan i do stosowania w logice metod algebraicznych.

R.M.

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>
http://www.wmid.amu.edu.pl.